Bpgew
Jak exsportować towary i znaleźć dobry rynek zbytu? porady.

Magazynowanie substancji łatwo palnych w specjalnych pojemnikach

8 stycznia 2021
Właściwe magazynowanie paliw i różnych chemikaliów jest w szczególności ważne, bowiem są zapalne i toksyczne. Zbiorniki na chemikalia wytwarzane są z wysokiej jakości materiałów, by zapewnić pojemnikom odporność na większość materiałów chemicznych, a także zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Ze względu na liczne zabezpieczenia, poniektóre pojemniki, jak np. , zdołają być umiejscawiane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, przynosząc bezpieczeństwo ich użytkowania. Rodzaj substancji chemicznej to istotny czynnik decydujący o wyborze zasobnika. Ma on wpływ na wybór tworzywa z którego powinien być zbudowany zbiornik, jego konstrukcję, oraz cechy funkcjonalne.

Przy przechowywaniu paliw, a szczególnie benzyny, nieodzowne jest przestrzeganie bezpieczeństwa przeciwpożarowego ze względu na obfite nagromadzenie łatwo palnych i wybuchowych par produktów naftowych. Pomieszczenia, gdzie składowane są paliwa i smary – odnośnik – muszą być wykonane z surowców niezapalnych, przyzwoicie wentylowane, oświetlone światłem naturalnym.

plastikowe zbiorniki paliwa

Autor: HM Revenue & Customs
Źródło: http://www.flickr.com

Przy przechowywaniu paliw i smarów powinno się ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Przechowywanie paliwa musi być jedynie w celowo do tego celu dopasowanych zasobnikach i zbiornikach, np. . Próżne zbiorniki po paliwie przechowywać w oddzielnym pomieszczeniu, nie składować w pomieszczeniach z paliwami pozostałości drewna, zbędnych opakowań, papieru, czy też innych tworzyw łatwo palnych. W takich pomieszczeniach nie można używać otwartego ognia i przestrzegać zakazu palenia tytoniu.

Każde pomieszczenie gdzie gromadzi się paliwa musi być wyposażone w środki gaśnicze i sprzęt przeciwpożarowy. Palne i niebezpieczne ciecze stosowane są powszechnie w wielu firmach, oraz obejściach domowych. Wielu pracujących styka się z paliwem, chemikaliami, rozcieńczalnikami, także wieloma innymi niebezpiecznymi cieczami. Należy pamiętać, iż stosowanie tego typu materiałów niesie ze sobą zagrożenie wystąpienia wybuchu i pożaru, co stwarza spore zagrożenia dla ludzi również mienia.

Wszelkie pojemniki należy dostosować do indywidualnych wymagań, zarówno w obszarze ich wyposażenia, jak i przechowywanej substancji.

You Might Also Like