Bpgew
Gospodarka - newsy ze świata.

Profesjonalne wyceny udziałów firm

17 marca 2019
Każdy, kto zakłada firmę będzie chciał, aby rozrosła się ona w większy biznes i zaczęła przynosić odpowiednie dochody. W wielu przypadkach, kiedy właściciel odpowiednio swoją firmę poprowadzi, to do zamierzonych celów dojdzie.

Ale zdarza się często,

firma, przedsiębiorstwo

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com

że taka firma zaczyna być coraz większa, zdobywa kolejne kontrakty i zlecenia, a poza tym grupę stałych odbiorców, a tak naprawdę nikt nie będzie do końca wiedział, ile w rzeczywistości jest ona warta. Niekiedy przez lata nikt nie dowie się tego, a niekiedy wycena wartości przedsiębiorstwa – wyceny wartości przedsiębiorstw z sprawdź tą stronę – potrzebna się okazuje dopiero wtedy, kiedy ktoś złoży ofertę zakupu przedsiębiorstwa. I wówczas właściciel, zamierzając podjąć właściwą decyzję, często zleca profesjonalnemu audytorowi wycenienie tego, co zostało zbudowane. Powinien przecież wiedzieć dokładnie, ile jego firma może być warta i jak duży jest jej potencjał, bo w przeciwnym przypadku może sporo na transakcji utracić. Dopiero po dostaniu profesjonalnej wyceny zastanawia się nad złożonymi propozycjami i podejmie postanowienie o sprzedaży całej firmy, jakiejś części udziałów lub zrezygnuje z dokończenia transakcji.

Wycena wartości firmy może być dokonywana wieloma różnymi sposobami, a wybór uzależniony będzie od tego, w jakim celu potrzeba ją zrobić. Zupełnie odmiennie firma wyceniana będzie do analiz księgowo-finansowych, a odmiennie kiedy robione to będzie do sprzedaży czy znalezienia inwestora. Istotne jest więc precyzyjne określenie wymagać firmie audytorskiej, bo tylko wówczas będzie ona mogła poprawnie wykonać swoją pracę. Najczęściej podczas wycen firm używa się trzy podstawowe metody (oferty na wycenę nieruchomości w lecz niekiedy można także spotkać ich zmienione wersje. Są to metody majątkowa, porównawcza i dochodowa, każda z nich posiada zupełnie inny sposób do oszacowania wartości przedsiębiorstwa. Majątkowa metoda to po prostu określenie firmowego majątku, pomniejszonego o wszystkie zobowiązania. W porównawczej metodzie szacuje się wartość firmy oceniając inne przedsiębiorstwa z tej samej specjalności i o podobnej wielkości. Natomiast w metodzie dochodowej brane są pod uwagę potencjalne zyski, jakie są możliwe do osiągnięcia w wyznaczonym okresie czasu.

You Might Also Like