Bpgew
Gospodarka - newsy ze świata.

Ostatnimi czasy jesteśmy świadkami coraz większej aktywności dotyczącej usuwania azbestu jako budulca i materiału wykonawczego

11 października 2018
W gestii społecznej władze oferują programy mające za cel usunięcie azbestu.

Każde działania dla zdrowia celują w nietrudną czynność recyklingu jaką jest utylizacja azbestu. O ile w głównych mediach i reklamie nie spotkamy szczególnego rozgłosu w temacie szkód z przyswajania azbestu, lokalni aktywiści nie próżnują w tym temacie. Stawką kampanii społecznych jest przecież ludzkie zdrowie i życie. Azbest i jego nieprzyjazne włókna są zagrożeniem dla układu oddechowego człowieka. Najniebezpieczniejsze są właśnie długie i cienkie włókna materii, które wsiąkają do organizmu przez górne drogi oddechowe do płuc. Brak środków na intensyfikację kampanii i faktyczna nieodczuwalność zagrożenia – to główne czynniki, spowalniające a nawet zniechęcające do kontynuowania inicjatywy. Azbest jest minerałem zabójczym w dłuższej perspektywie – to coś, czego nie widać ale zabija nas przez miesiące a nawet lata. Centralne instytucje higieny biją na alarm, by: nie stosować komponentów wykonanych z azbestu, nie handlować częściami zawierającymi włókna azbestowe, czy końcu by eliminować wszelkie możliwe spoiwa z domieszką toksycznej substancji.

odpady

Autor: Julian Stallabrass
Źródło: http://www.flickr.com

Niebezpieczeństwo azbestu dotyka przeważnie branże budowlane i hutnicze. Jest to efekt popularności i popytu na jego doskonałe walory fizyczne (nie przepuszcza wody, odporny na skoki temperatur) i relatywną opłacalność zakupu budulca. Azbest spotkamy na dachach, w ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych itp. Występuje też w stropach i konstrukcjach ze stali.Pozbywanie się tej substancji w rozumieniu akcji antyazbestowych to głównie utylizacja i wywóz odpadów komunalnych toensmeier zawierających azbest. Z akcji usuwającej azbest w wykończeniach domów korzystać mogą ci mieszkańcy gmin, które podjęły azbestowo-finansowe przedsięwzięcie. Zgłoszenia właścicieli warunkowane są rozeznaniem się przez interesantów w prawie budowlanym.

O jaką więc grę toczy się walka? Po prostu o nasze zdrowie i życie. Trwałe wchłanianie drobinek azbestu prowadzi organizm do nowotworu płuc. Na tym lista chorób się nie kończy. Azbest w naszych drogach oddechowych grozi także nowotworem i innymi schorzeniami.

Więcej na http://www.toensmeier.pl/azbest

You Might Also Like