Bpgew
Jak exsportować towary i znaleźć dobry rynek zbytu? porady.

Postępowania sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami jako czyn nieuczciwej konkurencji w reklamie.

29 stycznia 2019
Konkurencja uważana jest w ekonomii za początek niezależnego rynku. Nie oznacza to jednakże że każde konkurencyjne postępowanie sprzyja rozbudowie nieograniczonego rynku. Bywają bowiem takie praktyki rynkowe, które co prawda mając nominalne znamiona konkurencji zagrażają lub naruszają rozwijanie się wolnego rynku. Stąd jest konieczność ochrony wolnego rynku przed tego typu szkodliwymi czynami.

Nieuczciwa konkurencja w reklamie to przeważnie: reklama sprzeczna z poprawnymi zwyczajami i uchybiająca godności jednostki, reklama wprowadzająca womyłkę.Bardzo często formułowane są zażalenia uchybiające godności obywatela i dyskryminacji ze względu na płeć wobec reklam, w których znajdują się kobiety. Chodzi głównie o wizerunek kobiety w przekazach reklamowych.

Nieuczciwa rywalizacja w reklamie liczy na na zrobienie mylnego wrażenia przede wszystkim co do pochodzenia produktu, wartości czy ilości. Reklama taka sprawia, że powstałe na jej podstawie obrazy nie są zgodne ze stanem rzeczywistym. Do omyłek dochodzi na skutek używania mylących, dwuznacznych, czy celowo nieprecyzyjnych oznaczeń, mylących i dezinformujących. Znajdujące się w niej idane są nieprawdziwe w sensie materialnym. Wszelki okaz takiego rzeczy winien istotnie mieć cechy, na jakie reklama zwraca uwagę. Nabywca ma prawo przewidywać, że każdy sztuka rzeczy jest niezgorszy od reklamowanego.Bardzo często informuje się ledwie o zaletach, a zataja niekorzystne cechy.Nie wolno imitować reklamy odrębnego zakładu, używać podobnych surowców, naklejek i ulotki o takiej samej kolorystyce, kształcie, stylistyce napisów, o łudząco podobnym układzie fragmentów graficznych.

plakat reklamowy

Autor: Roberto Nieves
Źródło: http://www.flickr.com

Jak zarejestrować znak towarowy można dowiedzieć się w kancelarii patentowej. Rejestracja znaku towarowego cena może być przeprowadzana na rzecz zakładu i tylko dla produktów będących tematem jego działalności gospodarczej. Rejestrując znak towarowy producent może wskazywać między procedurą krajową, regionalną (europejską) i międzynarodową.

Koszt rejestracji znaku towarowego może być rozróżniona na opłatę jednorazową i opłatę okresową.Płatność jednorazowa – od poszczególnych czynności Robionych w postępowaniu rejestrowym. Podstawową należnością od wniosku o udzielenie prawa ochronnego od trzech klas towarowych wynosi 500 zł (wniosek w formie elektronicznej), 550 zł (wniosek w formie papierowej). Za każdą następną klasę uregulować trzeba jeszcze 120 zł.Opłata okresowa – za użyczenie pierwszego, dziesięcioletniego okresu ochrony – w zależności od liczby klas rzeczy, dla oznaczenia których ma być używany znak towarowy, równają się odpowiednio 400 zł lub 450 zł.

Wycena znaku towarowego nie należy do najłatwiejszych zadań. W praktyce nie istnieje jedna dobra metoda, która odzwierciedlałaby jej wartość w sposób jednoznaczny. Ponadto ważne jest doświadczenie osób wyceniających.

You Might Also Like