Bpgew
Gospodarka - newsy ze świata.

7 przepisów w przypadku ognia

20 września 2019
W każdej branży wymagane są określone prawidła dzięki jakim łatwiej jest – jak mówi przysłowie – „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Właściwie wdrożone pozwalają na bezproblemowe działanie całej struktury przedsiębiorstwa. Są nieodzowne, jak najważniejsze procedury. Wśród najbardziej znanych i obowiązkowych prym wiodą: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (czyli BHO) oraz szkolenia przeciwpożarowe. Skupmy się na tym drugim pojęciu, czyli na szkoleniach przeciwpożarowych (szkolenie BHP i ppoż- sprawdź). Najistotniejsza w tego typu materii jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Definiowana jest też Instrukcją przeciwpożarową lub Instrukcją pożarową. Jest to dokument niesamowicie ważny, wymagany podczas pełnego okresu korzystania z budynku, to znaczy, od jego odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Odnosi się to przede wszystkim do budynków użyteczności publicznej.

Do tego typu grupy kwalifikujemy budynki biurowe, szpitale, lokale handlowo-usługowe, przedszkola i tym podobne. Instrukcja ta tyczy się również budynków typu magazyn, produkcja (czyli fabryki), a także hoteli albo pensjonatów (czyli budynki zamieszkania zbiorowego).

Zaciekawił Cię ten artykuł? Zobacz i sprawdź koniecznie (https://trzysosny.eu/) teraz, tu znajduje się coś, co prawdopodobnie też jest wartościowe.

Za kryterium wytycznych posiadania Instrukcji bezpieczeństwa uważa się wielkość budynku – obliczany jest on na 1000m3 kubatury (najczęściej, około 300 m2 powierzchni wewnętrznej). Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – to przede wszystkim część opisowa, gdzie odnajdziemy treści opisujące warunki ochrony przeciwpożarowej budynku, procedury w przypadku ewakuacji i pozostałe ważne informacje. W instrukcji jest także część graficzna, czyli plany ewakuacji, miejsce i rozmieszczenie sprzętu gaśniczego.

Pamiętaj, iż jako właściciel budynku ponosisz odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową danego budynku. Jak mówi ustawa, właściciel, zarządca lub użytkownik budynku musi postarać się zapewnienie bezpieczeństwa, to znaczy: zadbać o urządzenia przeciwpożarowe, aby były w całkowitej sprawności technicznej i funkcjonalnej. Powinien wyposażyć obiekty w przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

Na dodatek, niezbędne jest umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postępowania w razie pożaru i oznakowanie dobrze dróg ewakuacyjnych, rozmieszczenia gaśnic, wyłączników prądy i kurków gazowych. Niekiedy jest problem z prawidłowym interpretowaniem przepisów. Jeśli też masz z takimi rzeczami trudność wystarczy zapisać się na odpowiednie szkolenie. Największą bazę tych szkoleń znajdziemy w Internecie (wpiszmy po prostu w wyszukiwarkę przykładowo szkolenia ppoż. Nawet, gdy mieszkasz w małej miejscowości nie będzie żadnego kłopotu ze znalezieniem właściwego szkolenia. Przeszukaj Internet, a z pewnością trafisz na najbardziej odpowiednie szkolenie.

You Might Also Like