Bpgew
Gospodarka - newsy ze świata.

Rodzaje podatku dla osób wynajmujących nieruchomość

19 września 2020
Osoba, która wypożycza mieszkanie jest zobowiązana do uiszczenia podatku do Urzędu Skarbowego od otrzymanego z najmu dochodu. W jaki sposób to winna zrobić określa akt prawny o podatku dochodowym od osób fizycznych również kodeks o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

Inwestycje, nieruchomości

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
Gdy rozpoczynamy dzierżawa lokalu i wolimy opłacać ryczałt od przychodów z takiego tytułu jesteśmy zobowiązani dostarczyć oświadczenie o wyborze takiej formy opodatkowania szefowi urzędu skarbowego należytego ze względu na lokalizację zamieszkania nie dalej aniżeli do 20 dnia miesiąca występującego po miesiącu, w którym zdobył pierwszy dochód z tego tytułu. Wynajmujący lokale muszą pomyśleć, która postać opodatkowania jest w ich konkretnym wypadku najkorzystniejsza . Przystępne dla osób które nie prowadzą aktywności ekonomicznej w zakresie wynajmowania lokali są dwa niezwykle różne rodzaje rozliczeń z fiskusem: za pomocą podatku od dochodów ewidencjonowanych (stawka 8,5%), na zasadach ogólnych (stawki progresywne 18% i 32%).

Wydawać by się mogło, że nader interesującą postacią rozliczeń dla podatnika istniałoby opłacanie podatku o stawce 8,5%, ale to może być kłamliwe. Niższa stopa obliczana jest od przychodu, a więc po prostu od sumy odbieranego przez właściciela czynszu. W przypadku rozliczenia na normach ogólnych (stawka 18 i 32%) podłożem do obliczenia podatku od wynajmu jest nie przychód, ale dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. W efekcie może się okazać, że podatek za wynajem szacowany na regułach ogólnych będzie, mimo wyższej stawki naprawdę finansowo niższy aniżeli w wypadku rozliczania ryczałtem ze stawką 8,5% (sporo więcej zobaczysz pod tym adresem na Należałoby zauważyć, że prócz corocznego odprowadzania podatku z tytułu umowy najmu, wynajmujący zobowiązany jest również każdego miesiąca względnie kwartalnie odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek. W celu wyznaczenia wielkości zaliczki, trzeba obliczyć zdobyte dochody pełne.

You Might Also Like