Bpgew
Tajemnice wschodu.

Konsultacje dla społeczeństwa – rozmowa władzy z obywatelami

11 października 2018
Każdy wyborca winien mieć możliwość decydowania o zmianach powstających niedaleko jego obszaru zamieszkania. Ma taką sposobność pośrednio, wybierając reprezentantów rządu, którzy będą w jego imieniu administrować konkretnym terytorium. Podejmowane przez nich decyzje winny być jednak bezustannie konsultowane z mieszkańcami aby osiągnąć możliwie najlepszy rezultat.

Ludzie w mieście

Autor: Franklin Heijnen
Źródło: http://www.flickr.com
Konsultacje społeczne – pośrednik pomiędzy rządem a obywatelem

Konsultacje społeczne (konsultacje społeczne z są rodzajem rozmowy rządu z podatnikami. Jest to proces w którym władze ujawniają swoje plany wyborcom. Obejmuje to władzę każdego stopnia. Od rządu lokalnego po centralny. Konsultacje społeczne nie służą jednak jedynie ukazaniu planów oraz gotowych rozwiązań. Celem konsultacji jest wymiana poglądów oraz pomysłów między reprezentantami rządu a obywatelami, oraz wypracowanie wspólnego frontu. Końcowe rozporządzenie należy jednak do rządu, który powinien wziąć pod uwagę postulaty i potrzeby wyborców. Na decyzję mogą wpływać takie czynniki jak dostępny budżet czy lustro (szczegółowe informacje) fizyczna niemożność wykonania jakiejś propozycji.

Konsultacje społeczne – okazja do zacieśnienia międzysąsiedzkich relacji

Konsultacje społeczne prowadzone przez władze niższego stopnia (dzielnicy, gminy, miasta) to wyśmienita okazja do zapoznania się z osobami, z którymi prawdopodobnie mijamy się często na ulicy. Ma to dobry wpływ jeżeli chodzi o atmosferę znajdującą się wśród osób zamieszkujących daną dzielnicę. Może lustro (kliknij aby zobaczyć więcej) zwiększyć poziom bezpieczeństwa w okolicy. Bez wątpienia lepiej mieć świadomość koło kogo się mieszka.

Ludzie

Autor: New Zealand Tertiary Education Union
Źródło: http://www.flickr.com
Konsultacje społeczne – warto wziąć w nich udział

Warto przeznaczyć swój czas na wzięcie udziału w organizowanych konsultacjach społecznych. Przede wszystkim dotyczą one życia podatników. Jest to wystarczający powód do tego, aby stać się ich częścią. Jest to okazja do wysłuchania planów, które mają być wprowadzone w życie. Jest to także okazja do wymiany pomysłów z resztą mieszkańców czy też ekspertami oraz przekonania ich do swoich pomysłów lub też modyfikacji własnych. Jest to też okazja do rozpoczęcia nowych znajomości a także zacieśnienia sąsiedzkich relacji.

You Might Also Like