Bpgew
Tajemnice wschodu.

Fundusze szwajcarskie, czyli przyjacielska dłoń Szwajcarii wyciągnięta w stronę Polski

11 października 2018
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy to nie wymagająca zwrotu pomoc finansowa skierowana na dziesięć nowych krajów Unii Europejskiej, których przystąpienie do niej odbyło się 1 maja 2004 roku. Między innymi ową pomoc dostała Polska.

środki finansowe ze szwjacarii

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com
Co poza pieniędzmi dostały kraje? Zmniejszenie istotnych różnic gospodarczych między nimi a krajami lepiej rozwiniętymi, a również różnic wewnątrzkrajowych.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – pomoc o charakterze dofinansowania na określone projekty

Fundusze szwajcarskie, dzięki którym należy się pomoc finansowa dla członków Unii Europejskiej, obejmują cztery warstwy. Pierwsza z nich wspiera reformy bezpieczeństwo i stabilność. Co się za tym kryje? Między innymi rozbudowa ochrony granic krajów,pomoc dla obszarów peryferyjnych, modyfikacja systemu sprawiedliwości. Druga koncentruje się na środowisku i infrastrukturze: ochrona środowiska (odkryj stronę), redukcja niepożądanych emisji, rekonstrukcja infrastruktury. Trzecia warstwach koncentruje się na wsparciu małych i dużych prywatnych interesów. Czwarta to wsparcie dla obywateli dotyczące pielęgnowania zasobów ludzkich – przede wszystkim jest to skupienie się na rozwoju, edukacji, zdrowia.

SCIEX, czyli naukowe wymiany między nowymi członkami Unii Europejskiej a Szwajcarią

W ramach szwajcarskiego funduszu stypendialnego w nowych krajach Unii Europejskiej urządzane są wymiany naukowe pomiędzy tymi krajami a Szwajcarią.Istotnym celem jest minimalizacja różnic społecznych poprzez rozwój efektywności pracowników naukowych z owych krajów,a także promowanie trwałych związków w zakresie prac badawczych między nimi.

Fundusze UE

Autor: DonkeyHotey
Źródło: http://www.flickr.com
W tym programie bierze udział też Polska. Te wymiany nie mają żadnych przeciwwskazań, są poświęcone dla naukowców wszystkich dziedzin: doktorantów i młodych badaczy. Co zawdzięczają tym wyjazdom? Możliwość podjęcia badań w szanowanych laboratoriach, instytucjach naukowych i szkołach szwajcarskich, współpraca z miejscowymi badaczami. Ponadto ważnym aspektem tych wyjazdów są aspekty „pozanaukowe” takie jak: styczność z nowo poznanymi osobami, ich tradycjami, architekturą.

You Might Also Like