Bpgew
Jak exsportować towary i znaleźć dobry rynek zbytu? porady.

W jaki sposób można by zwiększyć motywację wśród członków personelu spółki?

11 października 2018
Różnego typu szefowie już od długiego okresu czasu mają świadomość, że organizowanie konsolidacyjnych spotkań, mogłoby przynieść spółce realne zyski w formie bardziej ścisłej współpracy czy ogólnej atmosfery, która panuje w biurze.

Tak dobre efekty będą prawdopodobne wyłącznie wtedy, kiedy wymienione imprezy integracyjne byłyby prawidłowo zorganizowane a członkowie personelu braliby udział w czymś rozwojowym oraz wyjątkowym. Kiedyś integracja oznaczała suto zakrapianą imprezę, jednak obecnie osoby organizujące imprezy integracyjne preferują złączenie edukacji i zabawy w biznesowymi gronie. W granicach szeroko pojętej nauki może być nauka tańca czy zajęcia plastyczne. Dobrze przygotowane spotkania integracyjne muszą zapewnić firmie wiele zysków mających związek z poprawą wzajemnych relacji między wszystkimi członkami personelu. Dzięki tego typu czynnościom zmniejsza się stres, rośnie wyczucie przynależności do konkretnej spółki i oczywiście lojalność względem tego typu firmy.
Kominek z płaszczem wodnym

Autor: kazy79
Źródło: http://www.flickr.com/photos/kazy79/407479661/
Taka impreza integracyjna powinna więc posiadać olbrzymi wpływ na poprawienie atmosfery w pracy, zmniejszenie zdenerwowania, przemianę nastawienia oraz ma ogromny wpływ na motywację. Jeżeli taka impreza będzie połączona ze specjalistycznym kursem, to będzie miała ona ogromny wpływ na powiększenie kompetencji poszczególnych zatrudnionych.

Integracja członków personelu musi być procesem długotrwałym, czyli powinna być efektywnym narzędziem wykorzystywanym do uzyskiwania przez organizatora realnych korzyści. Każda spółka powinna więc dokładnie ustalić swoje cele i wymagania.

You Might Also Like