Bpgew
Gospodarka - newsy ze świata.

Ważkie pojęcia – własność przemysłowa oraz prawa autorskie indywidualne

11 października 2018
Własność przemysłowa to pewny typ praw, który wynika z ustawodawstwa internacjonalnego, narodowego czy lokalnego. Obecnie wśród przedmiotów własności przemysłowej znajdują się patenty na wynalazki, znaki komercyjne lub seryjne, modele przemysłowe, oraz także rysunki oraz wzory użytkowe. Co więcej do przedmiotów własności przemysłowej należy również nazwa komercyjna oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Prawa własności

Autor: TintedLens-Photo
Źródło: http://www.flickr.com
Własność przemysłową określa prawo własności przemysłowej, które wyznacza zespół przepisów bądź prawo podmiotowe, które modyfikuje prawo do wzorów użytkowych, patentów, znaków towarowych, nazw komercyjnych oraz innych przedmiotów, jakie są objęte własnością przemysłową . Prawo to ma różny charakter – zbiorowy oraz prywatny. W dzisiejszych czasach możemy wyróżnić kluczowe dziedziny prawa własności przemysłowej, są to: prawo ( http://adwokat-wroclaw.com.pl/prawo-cywilne-dla-osob-fizycznych ) patentowe, prawo konkurencji, prawo znaków towarowych, oraz także prawo ( http://adwokat-wroclaw.com.pl/zachowek ) wzorów przemysłowych. Więcej na

Prawa autorskie osobiste obejmują zespół przeróżnych uprawnień, które przypadają autorowi. Prawa te ochraniają związek twórcy z jego dziełem, jest to pewny typ więzi, która integruje autora z jego utworem oraz jest wyrażona w prawie. Prawo autorskie obejmuje sporo modeli dzieł, zdoła to być utwór muzyczny, fotograficzny, plastyczny albo literacki, dodatkowo prawa autorskie obejmują także utwory sceniczne, architektoniczne, audiowizualne oraz mnóstwo innych. Więcej na

Prawo określa także dzieła, które nie podlegają prawom autorskim, są to w szczególności proste wiadomości prasowe, urzędowe dokumenty, fragmenty utworów, które są pozbawione twórczego charakteru (na przykład tabele, rysunki) lub znaki firmowe, które używa się w celach informacyjnych. Bez wątpienia pożądane byłoby wiedzieć, jakie dzieła są objęte prawami autorskim, natomiast jakie nie.

Za pogwałcenie praw autorskich mogą grozić wysokie sankcje karne w postaci grzywny bądź pozbawienia wolności, w związku z tym zawsze powinno się pamiętać o nie naruszaniu czyichś praw autorskich. Granica między legalnym oraz nielegalnym wykorzystaniem czyjegoś dzieła otoczonego prawami autorskimi jest niezmiernie cienka, wobec tego należałoby wiedzieć, kiedy mamy do czynienia z przekroczeniem tych praw, oraz kiedy nie.

You Might Also Like