Bpgew
Tajemnice wschodu.

Inspekcja rządzących – przywilej i obowiązek wyborców

11 października 2018
W każdym ludowładczym państwie funkcjonuje zespół ludzi, która nim sprawuje. Ludzie ci zostali powołani przez wyborców w wolnych wyborach i akceptując swoją nominację, zobligowali się do służenia ludziom a także krajowi.

link

Autor: Garry Knight
Źródło: http://www.flickr.com
W myśl radzieckiej doktryny „ufaj, ale sprawdzaj” ważne jest by czasami kontrolować ich poczynania. Kontrola działań rządzących, co to właściwie jest i kto się nią zajmuje? Wyróżnić można takie rodzaje monitorowania rządzących: kontrola obywatelska a także kontrola działań władz. Obywatelska kontrola działań rządzących to społeczny monitoring sprawowania władzy przez rządzących a także administrację. W jakim celu się to odbywa? Głównie po to, by ulepszyć ich funkcjonowanie i dać poczucie odpowiedzialności i sprawczości społeczeństwu. Tą kontrolę ma prawo sprawować każdy – pojedynczy obywatele, dziennikarze, grupy mieszkańców oraz grupy społeczne.

W ramach państwowej inspekcji władzy istnieją takie organizacje jak: Najwyższa Izba Kontroli oraz regionalne izby obrachunkowe. Ich działania w istotny sposób różnią się od tych kontroli obywatelskiej: muszą oni działać tylko w ramach nadanych im uprawnień. Społeczna kontrola, którą sprawuje społeczeństwo, ma większe pole do popisu. Mogą urządzać demonstracje, marsze, naciskać na przedsięwzięcia rządzących. Kontrolą władzy zajmują się też sygnaliści. W odróżnieniu od kontroli obywatelskiej oraz państwowej, znajdują się oni wewnątrz sfery rządzącej. Działają oni poprzez ukazywanie odstępstw od norm, które występują w miejscu ich pracy.

Ludzie

Autor: Grant Wickes
Źródło: http://www.flickr.com
Kontrola władz, czyli działanie w interesie publicznym

Uznawanie, że monitorowanie władzjest wyłącznie w powinności wyspecjalizowanych grup jest nieprawidłowe. Dlaczego? Każdy z nas zauważa nieprawidłowości jakimi kierują się będący u władzy i administracja. Dlatego należy na nie reagować, zainteresować się, zapytać o przyczyny, zaproponować sposób rozwiązania problemu lub poszukać kogoś, kto mógłby przyczynić się do poprawy sytuację, po to by uniknąć ich w przyszłości i usprawnić ich funkcjonowanie. Kontrolowanie władz należy potraktować jak prawo jak a także obowiązek wszystkich obywateli.

You Might Also Like