Bpgew
Jak exsportować towary i znaleźć dobry rynek zbytu? porady.

Najważniejsze obowiązki pracodawcy względem pracobiorcy

5 grudnia 2018
Zgodnie z przepisami, zatrudniony posiada prawo do adekwatnego wynagrodzenia za realizowaną pracę, które nie może być niższe od płacy minimalnej.
Jego wysokość powinna uzależniona być głównie do typu realizowanej pracy, umiejętności pracobiorcy a także ilości jak też jakości świadczonej przez niego pracy.

Ustawodawca dokładnie przy tym określił, w jaki sposób pracodawca ma uposażenia wypłacać – dokładnie jeden raz na miesiąc, w stałym a także ustalonym z góry czasie. Z reguły robi się to „z dołu”, czyli za pracę wykonaną, nie później jednakże aniżeli w przeciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Pensję można przelewać także „z góry”, jeżeli takowe ustalenia zostaną przyjęte w zakładzie . Chlebodawca nie może także opóźniać wypłaty wynagrodzenia czy przekazywać je w ratach.
led

Autor: osseous
Źródło: http://www.flickr.com

Na pracodawcy spoczywa także szereg obowiązków powiązanych z ochroną zdrowia pracowników – przynależą do nich także obowiązkowe badania lekarskie. Szef musi zatem skierować a także pokryć koszt badań wstępnych nowo przyjmowanej do przedsiębiorstwa osoby. Na chlebodawcy spoczywa również zadanie skierowania oraz pokrycia kosztów badań kontrolnych. Badaniom okresowym podlegają wszyscy pracobiorcy, natomiast ich częstotliwość wyznacza lekarz wziąwszy pod uwagę stan zdrowia zatrudnionego jak też warunki pracy specyficzne dla zajmowanego przez niego stanowiska .

Natomiast kontrolne badania przeprowadzane są w wypadku niezdolności pracobiorcy do pracy z powodu choroby trwającej dłużej aniżeli miesiąc – ich celem będzie skontrolowanie, czy pracobiorca może jeszcze wykonywać pracę na swoim stanowisku. Firma powinien również zapewnić pracownikowi przeszkolenie z zakresu BHP.

You Might Also Like